Skip Navigation

Job Title

Job category

Science

Rechercher des emplois en utilisant vos compétences à partir de LinkedIn

S'inscrire aux alertes d'emploi

Rechercher à nouveau

Rechercher par ville

Lieu: Bucarest, Bucarest, Roumanie
ID de l'offre 13340277
Date de publication: 09/16/2019
 • Să atingă şi să depăşească obiectivele individuale de performanţă la nivel teritorial şi regional pentru produsele alocate.
 • Să identifice și să stabilească o relaţie profesională cu medici, lideri de opinie locali, precum și cu instituțiile din sistemul medical pentru atingerea obiectivelor de performanţă în teritoriul desemnat şi cu produsele alocate.
 • Comunicarea mesajelor promoţionale cu privire la produsele alocate prin utilizarea literaturii de specialitate şi a materialelor de marketing şi medicale, conform strategiei de promovare în vigoare, așa cum au fost comunicate de către Managerii de Produs şi Consilierii Medicali.
 • Să gestioneze bugetul teritorial alocat și să desfășoare activitățile promoţionale pentru produsele promovate, aşa cum a fost agreat împreună cu Şeful Direct, Managerul de Produs şi în conformitate cu planul teritorial de acțiune.
 • Dezvoltarea şi menţinerea unei acoperiri maxime a teritoriului alocat.
 • Introducerea zilnică corecta în sistemul de raportare AstraZeneca a tuturor vizitelor de promovare realizate în teren, respectând planificarea prealabilă.
 • În conformitate cu planul teritorial de acțiune organizează într-o manieră profesionistă seminarii locale, ateliere de lucru, prezentări de grup pentru produsele companiei, simpozioane locale în scopul de a promova produsele și de a îmbunătăţi imaginea companiei. De asemenea, sprijină în mod activ organizarea de simpozioane regionale și naționale, în funcţie de nevoi​​le specifice ale companiei.
 • Analiza pieţei, a datelor de promovare și monitorizarea activităților competiţiei cu scopul de a determina oportunitățile şi riscurile locale pentru produsele promovate, precum și cu scopul de a face recomandări adecvate pentru explorarea oportunităților și reducerea riscurilor din teritoriul alocat.
 • Planificarea și raportarea activităţilor promoţionale corect și la timp, în conformitate cu cerințele AZ privind indicatorii cheie de performanţă, astfel încât acestia să fie atinşi.
 • Menţinerea contactului permanent cu colegii AstraZeneca pentru a asigura un schimb eficient de informații și o reprezentare consistentă a intereselor Companiei.
 • Respectarea Codului de Conduită AstraZeneca, a Regulamentului Intern, Politicilor Globale, Politicii de Interacţiune Etică și a tuturor politicilor și procedurilor stabilite de AstraZeneca.
 • Adoptarea şi demonstrarea unui comportament  care să fie în conformitate cu valorile AstraZeneca și asigurarea respectării tuturor standardelor în vigoare ale companiei.
 • Responsabilitatea de a raporta toate accidentele (inclusiv accidentele de maşină), a bolilor profesionale, a incidentelor și oricăror alte abateri către Şeful Direct.
 • Responsabilitatea de formare profesională continuă și a studiului literaturii de specialitate, literaturii promoționale și a altor documente relevante pentru îndeplinirea responsabilităţilor profesionale.
Key Account Manager - Iasi
Ventes

Inscrivez-vous pour recevoir des alertes

Si vous souhaitez vous inscrire à des alertes de courrier électronique pour des rôles futurs avec AstraZeneca ou MedImmune, vous pouvez le faire en utilisant le formulaire ci-dessous. Nous n'utiliserons que les informations que vous fournissez ci-dessous pour vous informer des offres d'emploi qui correspondent à vos critères de recherche si elles sont disponibles. Les informations que vous fournissez sur cette page ne seront pas utilisées pour envoyer des communications non sollicitées et ne seront pas vendues à un tiers.

 

Vous pouvez sélectionner autant de catégories et d'emplacements que vous le souhaitez.

Interessé(e) parSelectionnez une catégorie parmi la liste proposée. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.